ALEXANDRIA RECICLEAZĂ

Tipul de proiect
Institutii publice
Perioada de derulare a proiectului
februarie 2019 – august 2019
Obiectivele proiectului
Conștientizarea elevilor în ceea ce priveşte importanţa colectării selective a deşeurilor;
Creşterea gradului de colectare selectivă a materialelor reciclabile;
Reducerea cantităţii de deşeuri menajere de la punctele de colectare va conduce la o reducere a costurilor de operare la fluxul de menajer;
Reducerea cantităţii de deşeuri menajere va conduce la reducerea sau eliminarea cheltuielilor generate de taxa pe tona de deşeu depozitat;
Creşterea cantităţilor de materiale reciclabile colectate va determina reducerea cantităţii de deşeuri depozitate şi implicit reducerea sau eliminarea taxei anuale plătită de Primăria municipiului Alexandria la fondul de mediu.

Descriere proiect
Concursul este destinat unităților de învățământ din municipiul Alexandria si are drept scop conştientizarea elevilor cu privire la importanţa colectării selective a deşeurilor, dar şi creşterea gradului de colectare selectivă la sursă a materialelor reciclabile, în municipiul Alexandria.
Concursul s-a desfășurat pentru grupuri reprezentative pentru unitatea de învățământ și categoria de vârstă, formate din maxim 20 de elevi pe categorie de vârstă și unitate de învățământ: clasele 0-IV; V-VIII și licee.
Din echipa reprezentativă formată din maxim 20 de elevi, aceștia participând în funcție de cerințele specifice ale fiecărei etape, la unul sau mai multe concursuri.
Concursul s-a desfășurat în 5 etape punctate individual al căror punctaj s-a cumulat pe echipă:
-etapa I - Concurs de eseuri cu tema “Ajută planeta - resursele sunt limitate” (3 lucrări/categorie de vârstă/unitate de învățământ, cei 3 participanți facând parte din echipa reprezentativă pentru categoria de vârstă respectivă;
-etapa II - Concurs de pictură cu tema “Și de tine depinde viitorul -cu sau fără poluare (3 lucrări);
-etapa III - Concurs de teatru cu tema la alegere, decorurile și costumele fiind preponderent realizate din cât mai multe materiale reciclabile;
-etapa IV - Street Art - Reciclare creativă, expoziție de lucrări confecționate exclusiv din materiale reciclabile. În cadrul acestei etape s-a pus accentul pe importanța reutilizării într-un mod creativ a obiectelor care și-au pierdut valoarea și urmează să devină deșeuri, astfel încurajăm prelungirea duratei de viață a obiectelor aparent nefolositoare; -etapa V - Cultură generală, domeniile concursului fiind Literatură, Geografia României, Cunoașterea Mediului/Ecologie
Premii: s-a acordat marele premiu pentru fiecare categorie de vârstă constând într-o excursie în vacanța de vară, vizită și accesul la diferite obiective culturale si turistice din zonă. Au fost acordate diplome si premii de participare pentru fiecare etapă a concursului.

Grupul tinta al proiectului
100 elevi din ciclul primar, 100 de elevi din ciclul gimnazial și 120 de elevi din ciclul liceal, 64 de cadre didactice din toate unitățile de învățământ din municipiul Alexandria
Rezultate - Impact - Rezultate masurabile
60 de elevi (cîte 20 din fiecare ciclu primar, gimnazial și liceal) și 12 profesori au beneficiat de o tabără în perioada 11-15 august 2019, pe traseul Târgu Neamț, Iași, Suceava, Cheile Bicazului, Brașov, cu vizitarea diferitelor obiective culturale și turistice din zonă
320 de elevi și 64 cadre didactice au primit diplome și premii de participare, constând în rechizite, jocuri interactive, materiale pentru pictură, materiale de promovare
Contributia financiara si non-financiara in realizarea proiectului
108800 lei
7 persoane, reprezentând resursa umană din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria
25 de persoane, profesori sau specialiști în diverse domenii, care au făcut parte din juriu în cele cinci etape ale concursului
Persoana juridica care a derulat / deruleaza proiectul
Municipiul Alexandria