ECO 13

Tipul de proiect
Institutii de invatamant
Site web
http://www.scoala13.ro
Perioada de derulare a proiectului
2017-2018/ 2018-2019
Obiectivele proiectului
Asumarea responsabilităţilor fixate potrivit particularităţilor de vârstă ale elevilor;
Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite în activităţi cu specific gospodăresc;
Participarea şi cooperarea activă, a elevilor, alături de părinţi, în acţiuni practice de îngrijire, protejare a mediului şi reciclare:
Utilizarea internetului şi mass-media pentru a obţine informaţii despre mediu;
Conştientizarea realităţii înconjurătoare ca pe un mediu necesar vieţii, odihnei, studiului;
Identificarea impactului activităţii omului asupra mediului înconjurător;
Influenţarea comunităţii locale prin păstrarea curăţeniei şi colectării selective;

Descriere proiect
Educaţia pentru protecţia mediului a devenit, în multe ţări, o nouă dimensiune a curriculumului, cu scopul de a iniţia şi promova o atitudine responsabilă faţă de mediu, de a-i face pe tineri să conştientizeze pericolele unei degradări accentuate a mediului.
Prin realizarea acestui proiect dorim să se dezvolte spiritul de iniţiativă, comunicarea, să aibă loc un schimb de bune practici în vederea formării unei educaţii demne de cetăţean european.
Proiectul ECO13 a demarat în anul şcolar 2012-2013, la iniţiativa Consiliului Elevilor. La început, în cadrul proiectului, s-au desfăşurat acţiuni de amenajare a parcului din curtea şcolii (săpat, plantat flori etc.). La proiect au participat, pe bază de voluntariat, elevi din clasele V-VIII îndrumaţi de cadrele didactice preocupate de protecţia mediului şi de educarea elevilor în acest sens.
Şcoala noastră a participat, an de an, la diferite campanii de ecologizare (străzi din jurul unităţii şcolare), protecţia mediului, reciclare (baterii, deşeuri DEEE, hârtie, doze de aluminiu, pet-uri, dopuri din plastic, plantare copaci, etc.). S-a observat că elevii dar şi părinţii acestora devin din ce în ce mai preocupaţi de activităţi de acest fel şi sprijină acţiunile organizate de şcoală.
În perioada noiembrie 2017- octombrie 2018 au fost organizate 3 activităţi de colectare deşeuri hârtie şi o acţiune de colectare pet-uri.
În mod constant se desfăşoară acţiuni de întreţinere a spaţiului verde din curtea şcolii precum şi de ecologizare a spaţiului din jurul unităţii şcolare.
Începând cu anul şcolar 2017-2018 şcoala noastră a devenit membru Patrula de reciclare, participând la 2 campanii DEEE (anul şcolar 2017-2018) si o acţiune în luna octombrie 2018.
Au fost organizate expoziţii cu obiecte confecţionate de elevi din materiale reciclabile: elevii din clasele VI-VIII au realizat experimente la fizică utilizând diferite materiale reciclabile, elevii claselor CP-IV au confecţionat diferite obiecte utilizând cartoane, hârtie, plastic.
În afară de aceste acţiuni, în cadrul procesului instructiv-educativ, toate cadrele didactice reamintesc elevilor, ori de câte ori este necesar, importanţa protejării mediului şi a colectării selective a materialelor reciclabile. Sunt realizate diferite proiecte de mediu (la nivelul claselor, la nivelul ciclurilor de învăţământ) şi sunt organizate activităţi cu ocazia principalelor zile cuprinse în Calendarul evenimentelor ecologice (Ziua Apei, Ziua Pământului, Ziua Mediului, etc.)


Grupul tinta al proiectului
Elevii claselor CP – VIII
Cadrele didactice din Şcoala Gimnazială nr. 13 Timişoara
Părinţii elevilor de la clasele CP – VIII
Comunitatea locală - locuitorii oraşului Timişoara

Rezultate - Impact - Rezultate masurabile
Miniparcul botanic din curtea şcolii amenajat, îngrijit,
Flori, arbuşi plantaţi 55 buc. (canna, dalii, crăiţe, stânjenei, yuka, trompeta turcului, trandafiri, panseluţe)
Hârtie colectată 1700 kg
Pet-uri colectate 80 kg
Străzile ecologizate periodic: str. G. Musicescu, Hărniciei
Dopuri de plastic colectate (Proiectul “Dopuri pentru o cauză”)
Expoziţie cu obiecte confecţionate din materiale reciclabile
Deşeuri electrice colectate în Campania ROREC

Contributia financiara si non-financiara in realizarea proiectului
Contribuţia nonfinanciară: plante, mănuşi, saci de gunoi, sponsorizare cadre didactice şi uneltele de grădinărit din unitatea şcolară;
Persoana juridica care a derulat / deruleaza proiectul
ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 13 TIMISOARA