„GRĂDINA VERDE ÎNMIRESMATĂ”

Tipul de proiect
Institutii de invatamant
Site web
https://www.facebook.com/Gradinaverdeinmiremata/?ref=bookmarks
Perioada de derulare a proiectului
2016-2018
Obiectivele proiectului
Ob:
O1: Identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii, pericolul poluării şi efectele ei, de către 985 de preşcolari într-o perioadă de 8 luni;
O2: Creşterea gradului de implicare în educaţia ecologică la 985 preşcolari, pe parcursul a 8 luni;
O3: Amenajarea unui spaţiu verde în curtea GPP6 şi la 15 grădiniţe partenere într-o perioadă de 4 luni;
O4: Antrenarea copiilor în acţiuni de economisire a unor materiale cu scopul refolosirii şi transformării acestora pentru confecţionarea a cel puţin 1 obiect, lucru, articol vestimentar într-o perioadă de 2 luni;
O5: Crearea unor oportunităţi pentru educaţia ecologică şi spiritul de competiţie la 985 de preşcolari pe parcursul a 2 luni de activitate extraşcolară cu caracter practic-aplicativ şi interdisciplinar- ECO-FASHION.

Descriere proiect
Acest proiect abordează problematica deşeurilor, a colectării lor separate, precum şi impactul lor asupra sănătăţii şi mediului înconjurător .
Copiii trebuie învăţaţi că prin ceea ce distrug sau irosesc azi, va afecta generaţiile următoare. Copilul de azi care cunoaşte valoarea unei bucăţi de hârtie, a unei sticle sau a unui recipient din material plastic va fi cetăţeanul de mâine care va şti să utilizeze raţional fiecare lucru.
Activităţile derulate în cadrul proiectului:
“Natura- prietena mea”- Ocrotind natura ne ocrotim pe noi înşine! Pentru a nu ne scufunda noi trebuie să iubim, să respectăm tot ceea ce ne înconjoară! Altfel, riscăm să rămânem singuri pe o planetă pustie. Pornind de la această premiză, putem învăţa încă de mici să iubim apele cristaline şi nu poluate cu deşeuri şi substanţe toxice, pădurea verde, aerul curat, plantele. Pentru a învăţa să respectăm natura s-au organizat şi desfăşurat activităţi de tip out-door, excursii, drumeţii, astfel copiii observând direct influenţele negative asupra mediului înconjurâtor şi evitând în viitor exemplele negative din jur, luptând pentru o planetă curată atât pentru noi cât şi pentru generaţiile care urmează.
“ECO-FRIENDS”- Sub deviza “Din deşeuri aruncate- minunăţii confecţionate”, activitatea s-a desfăşurat în colaborare cu părinţii copiilor. Fiecare pereche, părinte-copil a confecţionat din materiale reciclabile lucrări plastice, postere, pliante, desene, decoraţiuni, instrumente muzicale, etc. Grădiniţele participante au organizat o expoziţie cu vânzarea produselor finite, care a avut loc în incinta unităţilor sau în alt loc liber ales.
“Grădina verde înmiresmată”- Această activitate s-a desfăşurat pe durata a 4 luni, martie, aprilie, mai şi iunie. În cadrul acestei activităţi fiecare grădiniţă şi-a amenajat un spaţiu verde în aer liber care a avut ca scop relaxarea copiilor, sănătatea şi armonia tuturor simţurilor. Din banii adunaţi în urma desfăşurării activităţii ECO-FRIENDS, s-au achiziţionat flori şi arbuşti care au fost plantate şi îngrijite de către copii, educatoare, voluntari, părinţi şi bunici.
“ECO-FASHION”- festival - Ziua Mondială a Mediului reprezintă cel mai mare eveniment dedicat activităţilor de protejare a mediului care se celebrează anual, pe data de 5 iunie. Această zi reprezintă o oportunitate de a ne bucura de frumuseţea parcurilor naturale şi a naturii, în general. Pornind de la această idee, activitatea, s-a organizat şi desfăşurat ca o prezentare de costume realizate din materiale reciclabile. Pentru a fi cât mai aproape de natură, acţiunea a avut loc în Pădurea Schullerwald. Fiecare unitate parteneră a participat cu maxim 25 de copii care au fost premiaţi.


Grupul tinta al proiectului
•Beneficiarii direcţi:-235 de preşcolari înscrişi la G.P.P. Nr.6 Bistriţa şi structura acesteia, G.P.N Nr. 17 Bistriţa
-19 cadre didactice de la G.P.P. Nr.6 Bistriţa
-20 persoane care participă la îngrijirea copiilor,voluntari
-750 de copii înscrişi la grădiniţele partenere
-30 de cadre didactice din grădiniţele partenere
•Beneficiarii indirecţi:-500 de membri ai comunităţii din Judeţul Bistriţa Nasaud
-membrii familiilor copiilor, instituţii locale


Rezultate - Impact - Rezultate masurabile
S-a optimizat calitatea vieții beneficiarilor prin reducerea poluării, promovarea activităților în aer liber, stima de sine și nivelul de responsabilitate crescute în cazul preşcolarilor.
Comportamente ecologice responsabile și asumare socială din partea beneficiarilor.
Preșcolarii vor avea permanent un spațiu de relaxare, recreativ, ecologic şi plăcut care răsfaţă simţul vizual, olfactiv şi adecvat desfăşurării unor activităţi de tip out-door.
Contributia financiara si non-financiara in realizarea proiectului
Activitatea “Natura prietena mea”- Fonduri proprii 200
Activitatea ECO FRENDS- Fonduri proprii 300
Activitatea “Grădinina verde înmiresmată”- Fonduri proprii 1500
Activitatea ECO FASHION- Fonduri proprii-1000
Persoana juridica care a derulat / deruleaza proiectul
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6 Bistriţa
Alte documente
prezentare proiect-2