GRADINIȚA NOASTRĂ ÎNSEAMNĂ UN MEDIU CURAT ȘI VERDE

Tipul de proiect
Institutii de invatamant
Site web
https://gradinitamagiclandone.ro
Perioada de derulare a proiectului
2019-2020
Obiectivele proiectului
- Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere, înţelegere şi a respectului faţă de mediul înconjurător;
- Antrenarea preșcolarilor în acţiuni de colectare a deşeurilor reciclabile;

Descriere proiect
Un mediu curat – un mediu sănătos, o decizie devenită necesitate în societatea actuală. Oamenii în interacţiunea lor cu mediul, îl transformă şi se transformă, de aceea este indicat ca oamenii să cunoască efectele acţiunii lor asupra mediului.
Grădinița joacă un rol deosebit de important nu numai în informarea ci şi în formarea ,,omului,, capabil să protejeze mediul, protejându-se astfel pe sine. Copiii sunt o parte a comunităţii, deci grădinița poate fi considerată responsabilă în ceea ce priveşte problema mediului înconjurător şi nu numai. Grădinița împreună cu comunitatea locală îşi propune:
- organizarea de activităţi ecologice la care să participe preșcolarii implicati în proiect;
- promovarea sortării, colectării şi valorificării materialelor reciclabile;
- realizarea de creaţii artistico-plastice care să vizeze educaţia ecologică.
Am iniţiat acest proiect pornind de la ideea că în domeniul protecţiei mediului, educaţia ecologică trebuie să se regăsească nu numai în activităţile de la grupă, ci şi în activităţile extraşcolare şi extracurriculare, având un caracter practic-aplicativ.

SCOPUL
 Conştientizarea comunităţii şcolare şi a celei locale asupra problemelor de mediu prin antrenarea lor în activităţi care să contribuie la formarea unui comportament etic şi a unor deprinderi de protejare a mediului în care trăiesc.

Grupul tinta al proiectului
- preşcolarii din grupele mică-mijlocie-mare;
- cadre didactice;
- părinţi;
- comunitatea locală.


Rezultate - Impact - Rezultate masurabile
Preșcolarii au curățat zonele în care erau prezente deșeuri
Preșcolarii au plantat diferite plante
Preșcolarii au realizat depozite pentru hrană păsărelelor
Preșcolarii au realizat colectarea selectivă a deșeurilor adunate de întreaga grădiniță, după care au realizat câte un recipient de gunoi în care au lipit diferite deșeuri în funcție de culoarea recipientului;Contributia financiara si non-financiara in realizarea proiectului
RESURSE UMANE
RESURSE FINANCIARE PENTRU MATERIALE SUPORTATE DE INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT.
Persoana juridica care a derulat / deruleaza proiectul
GRĂDINIȚA CU P.P MAGIC LAND ONE CLUJ
Alte documente
CONCURS MEDIU CURAT