„MICII EXPLORATORI”

Tipul de proiect
Institutii de invatamant
Perioada de derulare a proiectului
27-31.05.2019
Obiectivele proiectului
Stimularea interesului pentru activităţile de tip outdoor, în vederea producerii unei schimbări, a unui echilibru în dezvoltarea fizică și emoțională a copilului, de a asigura libertatea de explorare a mediului înconjurător și de a încuraja învățarea prin cooperare.
Descriere proiect
Activitate principală: constă în organizarea unui concurs pe trei secțiuni:
I- Traseu utilitar-aplicativ – participare directă
II- Micul constructor– participare directă
III- Activități outdoor-PPT– participare indirectă (doar pentru grădinițele din alte județe)

Grupul tinta al proiectului
Beneficiari direcţi: 30 cadre didactice, 200 preşcolari , unităţi de învăţământ preşcolar din mediul urban și rural.
Beneficiari indirecţi : părinţii copiilor participanţi la proiect, voluntari liceeni, comunitatea.

Rezultate - Impact - Rezultate masurabile
Activitate principală a fost organizată sub forma unui concurs pe două secțiuni cu participare directă: 1.Trasee utilitar-aplicative; 2. Postere ECO.
În cadrul concursului „Micii cercetași” s-au înscris 10 echipaje constând într-un număr de 51 de copii îndrumați de 15 educatoare, provenind atât din unități de învățământ din mediul urban, cât și din grădinițe din mediul rural.

Contributia financiara si non-financiara in realizarea proiectului
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte
surse
300 RON - 300 RON

Persoana juridica care a derulat / deruleaza proiectul
G.P.P.”Căsuța cu povești” Bistrița