NATURA ESTE CASA NOASTRĂ! OCTROTIȚI NATURA PRIN RECICLARE

Tipul de proiect
Institutii de invatamant
Site web
http://www.cezar-nicolau.ro/index.php/activitati-si-proiecte/programul-eco-school
Perioada de derulare a proiectului
2013 - PREZENT
Obiectivele proiectului
1. Educarea permanentă a elevilor–factor hotărâtor în formarea conștiinței ecologice și civice
2.Sensibilizarea și conștientizarea elevilor cu privire la importanța colectării selective și a reciclării deșeurilor.
3.Implicarea activă a elevilor în activităţi de protejare a mediului printr-o gamă largă de activități: activităţi de creaţie artistică, aplicative, activităţi practice, activităţi ce vizează înnobilarea şcolii, a clasei, şi a zonei.
5.Formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter în concordanţă cu valorile tradiţionale.
Descriere proiect
Pentru realizarea activităților propuse, la nivelul școlii s-a constituit Comitetul Eco-Şcoală cu atribuții și responsabilități bine stabilite. Domeniile alese: Managementul deseurilor. S-au realizat urmatoarele activitati: Inventarierea și stabilirea problemelor de mediu cu care se confruntă şcoala, comunitatea şcolară, comunitatea locală s-a realizat de către Comitetul eco al școlii, în urma discuţiilor cu elevii, localnicii, edilii comunei.
conştientizarea elevilor privind problemele concrete din şcoală privind managementul defectuos al deşeurilor;
implicarea elevilor în stabilirea măsurilor concrete de protecţia mediului, în şcoală şi comunitate;
colectarea selectivă a deşeurilor, valorificarea acestora;
amenajarea spaţiului verde al şcolii si mentinerea curățeniei in spaţiul şcolar.
avem în vedere schimbarea valorilor şi a modului de viaţă, prin:

colectarea şi valorificarea corespunzătoare a  deşeurilor de hârtie, cartoane, plastic şi aluminiu ;
îngrijirea zonelor verzi, pentru a asigura frumuseţea şi sănătatea mediului ambiant;
plantarea a cel putin un arbore sau arbust;
reducerea consumului de produse genereaza o cantitate mare de deşeuri nereciclabile;
utilizarea durabilă a resurselor naturale;
evitarea utilizarii produselor de consum şi a substanţelor dăunatoare mediului;
Grupul tinta al proiectului
Nr. Elevi implicaţi:
270 – an şcolar 2015-2016;
250 – an şcolar 2016-2017
280 - an scolar 2017-2018
390 - an scolar 2018-20119
Nr. cadre didactice implicate: 17
Personal nedidactic și auxiliar: 8
Rezultate - Impact - Rezultate masurabile
1. Rezultate obținute în perioada 2012-2017

2012 →DEEE-uri -347 Kg.
2013 →Neoane (surse de lumină )-10 Kg.
2014→DEEE-uri 321,8 Kg + Deșeuri 317 Kg (hârtie 300 kg , doze aluminiu 8kg, pet-uri 9k).
2015→ Deșeuri 540 Kg (hârtie 500 kg, doze aluminium 20kg, pet-uri 20kg).
2016→ Hârtie 580 Kg.
2017→ Hârtie 660 Kg.
SI continuam cu responsabilitate
2. Rezultate itangibile: TITLUL DE ECO SCOALA
Contributia financiara si non-financiara in realizarea proiectului
Activitățile nu au necesitat o contributie financiară.
Contribuția non-financiară: putem spune că se referă la factorul timp.
Persoana juridica care a derulat / deruleaza proiectul
LICEUL TEHNOLOGIC CEZAR NICOLAU