NOUĂ NE PASĂ

Tipul de proiect
Nesortate
Descriere proiect
1. TIPUL DE PROIECT:
Categoria „Institutii de invatamant”
2. DENUMIREA PROIECTULUI
NOUĂ NE PASĂ
3. SITE-UL PROIECTULUI
http://proiectnouanepasa.blogspot.ro/
4. PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI
1 noiembrie 2014 – 5 iulie 2015
5. OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere)
OBIECTIVE SPECIFICE:
- ecologizarea zonelor verzi din jurul şcolii;
- stimularea creativităţii prin realizarea unor ornamente din materiale reciclabile;
- exprimarea opiniilor personale în legătură cu anumite aspecte de mediu prin creaţii literare pe teme ecologice, prin realizarea de afişe, desene, articole, fotografii;
- desfăşurarea de activităţi cu caracter demonstrativ, care să contribuie la păstrarea sănătăţii lor;
- înţelegerea necesităţii păstrării unei modalităţi de viaţă sănătoase în vederea dezvoltării fizice şi psihice normale;
- antrenarea elevilor în acţiuni de colectare şi reciclare a deşeurilor;
- conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi în general toate resursele.
6. DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere)
Educaţia pentru o viaţă sănătoasă trebuie să aibă ca grup ţintă copiii, deoarece ei sunt administratorii şi consumatorii de mâine ai resurselor naturale şi pot influenţa atitudinea părinţilor şi a comunităţii faţă de problematica mediului, a unui stil de viaţă sănătos.
Când elevii iau parte la un proiect al comunităţii, pentru a ajuta la îmbunătăţirea calităţii mediului, a sănătăţii sau la rezolvarea unei probleme a comunităţii, ei îşi afirmă propriile valori şi văd că acţiunile lor contează.
Orice acţiune desfăşurată trebuie să se deruleze astfel încât elevii să simtă că au contribuit şi ei cu ceva util, iar ca părinţi mai târziu, să-şi îndrume proprii copii .
Proiectul educativ propune o serie de activităţi educative pornind de la premisa că sănătatea fiecărui om este influenţată de sănătatea mediului; fiecare om afectează mediul în care trăieşte.
SCOPUL PROIECTULUI;
PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA ÎN RÂNDUL ELEVILOR A CONŞTIINŢEI ECOLOGICE CÂT ŞI A ATITUDINILOR DE AUTORESPECT, RESPECT PENTRU CEILALŢI, INTERES PENTRU PROBLEME GLOBALE, IMPLICARE ŞI ACŢIUNE CONSTRUCTIVĂ, RESPONSABILITATE SOCIALĂ
OBIECTIVE GENERALE:
• Dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale necesare convieţuirii în armonie cu ceilalţi.
• Formarea şi dezvoltarea unor abilităţi necesare identificării şi investigării problemelor de mediu şi să contribuie la rezolvarea acestora.
• Dezvoltarea aptitudinilor de cercetare, explorare, investigare.
• Însuşirea unor norme de comportament necesare pentru a asigura echilibrul dintre sănătatea individului, a societăţii şi a mediului.
• Formarea unei atitudini de dezaprobare faţă de cei care încalcă normele şi legile ecologice.
• Formarea unei atitudini pozitive faţă de cei care respectă normele de păstrare a sănătăţii.
7. GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere):
beneficiari direcţi
350 elevi din clasele IX-XII de la Colegiul Economic Buzău
25 cadre didactice titulare ale Colegiului Economic Buzău
500 elevi din clasele IX- XII de la liceele şi colegiile din ţară
175 cadre didactice de la liceele şi colegiile din ţară
beneficiari indirecţi
- familiile tinerilor participanţi
- comunităţile locale din care fac parte participanţii
8. REZULTATE – IMPACT – REZULTATE MASURABILE (MAXIM 500 caractere)
• realizarea unui blog al proiectului;
• valorificarea eficientă e timpului liber, formarea personalităţii elevilor.
• cultivarea educaţiei pentru o viaţă sănătoasă a preşcolarilor şi elevilor deoarece ei sunt administratorii şi consumatorii de mâine ai resurselor naturale şi pot influenţa atitudinea părinţilor şi a comunităţii faţă de problematica mediului, a unui stil de viaţă sănătos.
9. CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:
8900 LEI
10. PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)
Colegiul Economic Buzău
11. DATELE DE CONTACT ALE ORGANIZATORULUI PROIECTULUI: (*)
ADRESA CORESPONDENTA:
str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, Buzău
ORAS:
Buzău
Website https://www.facebook.com/themiracleofwater?ref=hl

DENUMIRE PARTENERI

Instituţii publice Casa Corpului Didactic Buzău; Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa; Direcţia de Sănătate Publică Buzău; Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Buzău Unităţi şcolare Colegiul Naţional „Sf. Sava” Bucureşti; Şcoala Gimnazială Buda, com. Râfov, judeţul Prahova; Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.4, Buzău, judeţul Buzău; Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter” Buzău, judeţul Buzău; Şcoala Specială de Arte şi Meserii Buzău, judeţul Buzău; Şcoala Gimnazială „C.S. Aldea” Brăila, judeţul Brăila; Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” Giurgiu, judeţul Giurgiu; Şcoala Gimnazială „Matei Basarab” Piteşti, judeţul Argeş; Liceul Teoretic „Tata Oancea” Bocşa, judeţul Caraş Severin; Şcoala Gimnazială Butea, com. Butea, judeţul Iaşi; Grupul Şcolar „Goga Ionescu” Titu, judeţul Dâmboviţa; Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galaţi, judeţul Galaţi; Şcoala Naţională de Gaz Mediaş, judeţul Sibiu; Liceul Teoretic „M. Eliade” Întorsura Buzăului, judeţul Covasna; Liceul „Regina Maria” Dorohoi, judeţul Botoşani; Şcoala Gimnazială „I. Ionescu” Valea Călugărească, judeţul Prahova; Grup Şcolar Industrial Petrol Moreni, judeţul Dâmboviţa; Liceul „George Ţărnea” Băbeni, judeţul Vâlcea; Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” Filiaşi, judeţul Dolj; Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Oneşti, judeţul Bacău; Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare, judeţul Maramureş; Şcoala Generală Nr.15 Braşov, judeţul Braşov; Colegiul Naţional „Al. Dimitrie Ghica” Alexandria, judeţul Teleorman; Şoala Gimnazială Bălăceana, com Bălăceana, judeţul Suceava; Şcoala Gimnazială Nr. 27, sector 2, Bucureşti; Şcoala Gimnazială Nr. 1 Albeşti, judeţul Vaslui; Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia, judeţul Alba; Şcoala Gimnazială Dăneasa, judeţul Olt; Liceul „Regina Maria”, Dorohoi, jdeţul Botoşani; olegiul Naţional de Artă „Ion Vidu” Timişoara, judeţul Timiş.

Setări cookie-uri

Setări cookie-uri