O viață mai verde

Tipul de proiect
Institutii de invatamant
Site web
http://-
Perioada de derulare a proiectului
An școlar 2017-2018
Obiectivele proiectului
OBIECTIVE
Scopul educaţiei ecologice este de a forma cetăţeni conştienţi şi preocupaţi de mediul natural şi de cel creat de om, care să înţeleagă şi să acţioneze cu responsabilitate pentru ocrotirea mediului, şi de aici, necesitatea implicării în acest proiect într-o măsură cât mai mare a cât mai mulți elevi și dascăli.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1.Participarea elevilor la acţiuni de informare privind problematica mediului înconjurător.
2.Participarea elevilor la acțiuni de informare privind reciclarea deșeurilor
3.Stimularea creativităţii elevilor;
4.Conştientizarea elevilor şi a comunităţii asupra necesităţii protejării mediului;
5.Identificarea problemelor de mediu şi rezolvarea/ameliorarea acestora;
6.Dezvoltarea unor atitudini favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediu;
7.Dezvoltarea simţului estetic;
8.Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală

Descriere proiect
• În desfăşurarea activităţilor proiectului au fost implicate cadre didactice şi elevi ai Liceului Tehnologic Henri Coandă, Buzău.
• Beneficiarii direcţi au fost elevii participanţi la proiect, iar beneficiarii indirecţi colegii elevilor implicaţi în proiect, profesorii şi personalul de la S.C. GreenweeInternațional SA Buzău și alte instituții partenere
• Activităţile propuse:
 Colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, vizita la SC GreenweeInternațional SA Buzău
 „Ziua mondială a apeiˮ- masa rotundă. Au fost prezentatede către elevi lucrări, PPT-uri, filme pe marginea cărora au fost purtate discuții care au scos în evidență importanța păstrării unui mediu acvatic nepoluat
 „Putem salva pământul!?ˮ-realizarea și prezentarea de către elevi a unor lucrări pe tema propusă.
 „Să facem din deșeuri o resursă!ˮ-Realizarea de obiecte din diverse materiale reciclabile; realizarea unei expoziții cu acestea

Grupul tinta al proiectului
Grupul țintă al proiectului au fost elevi si cadre didactice ale liceului Tehnologic Henri Coandă, Buzău ( 70 de elevi și 8 cadre didactice)
Rezultate - Impact - Rezultate masurabile
Formarea în rândul elevilor a unei atitudini de respect faţă de mediul înconjurător.
În afara celor din proiect, au fost realizate și alte activități care au avut drept scop protejarea mediului:
Au fost reînnoite parteneriatele de colaborare cu instituțiile partenere.
Este în desfășurare un nou proiect pe teme de protecția mediului: Pro-Eco
S-a realizat expozitia cu mărțișoare confecționate din materiale reciclabile

Contributia financiara si non-financiara in realizarea proiectului
Bugetul proiectului a fost de aproximativ 1200 lei și a fost susținut din contribuții proprii
Persoana juridica care a derulat / deruleaza proiectul
Liceul Tehnologic Henri Coandă, Buzău
Alte documente
Activități verzi