Pe cărări de munte

Tipul de proiect
ONG
Site web
http://www.arculcarpatin.ro/galerie/pe-carari-de-munte-editia-v
Perioada de derulare a proiectului
12.08.2019 – 18.08.2019
Obiectivele proiectului
• Învățarea și practicarea unor activități montane;
• Motivarea tinerilor în ocrotirea mediului, atașamentului față de natură;
• Promovarea ecoturismului;
• Practicarea sportului ca stil de menținere a sănătății.

Descriere proiect
Acest proiect este continuarea cercului de turism desfășurat în Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Voluntari.
• Scopul proiectului este atragerea elevilor și tinerilor către natură, locul ideal unde se pot desfășura activități în aer liber, promovarea respectului față de natură, dezvoltarea și practicarea turismului, ocrotirea mediului.
• Dezvoltarea și practicarea ecoturismului în formele sale cele mai variate, promovarea ecologiei și turismului românesc în rândul copiilor, elevilor, tinerilor.
• Sprijinirea copiilor, adolescenților, tinerilor cu precădere din medii defavorizate, în practicarea turismului și deprinderea unui stil de viață sănătos, în spiritul dragostei și respectului față de natură.

Grupul tinta al proiectului
Definirea clară a beneficiarilor: 2 treineri (organizatori membrii AEAC), 5 studenți, 4 elevi liceu( cu vârsta între 14 – 18 ani), 9 elevi (cu vârsta între 8 – 14 ani).
Rezultate - Impact - Rezultate masurabile
• Inițierea și pregătirea a 20 de elevi și tineri în promovarea ecoturismului;
• Achiziționarea de materiale necesare desfășurării activităților ( busole, materiale alpinism, mănuși, saci, premii, diplome, etc);
• Dezvotarea dragostei pentru mișcare, sport și un mediu mai curat.

Contributia financiara si non-financiara in realizarea proiectului
Asociația noastră participă la proiect cu resurse umane și financiare astfel:
- Resurse umane: 2 membrii ce se implică și în managementul proiectului;
- Resurse financiare: din fonduri proprii se vor achiziționa materialele necesare activităților proiectului;
- Contribuții din partea participanților prezenți;
- Contribuții din partea sponsorului "Meda Park SRL".

Persoana juridica care a derulat / deruleaza proiectul
Asociatia Ecologica Arcul Carpatin
Alte documente
Pe cărări de munte - activități
Proiect-Pe-carari-de-munte-2019