Popularea cu păstrăv indigen a apelor de munte din Parcul Natural Putna-Vrancea

Tipul de proiect
Institutii publice
Perioada de derulare a proiectului
mai 2019 - iunie 2019
Obiectivele proiectului
Obiectivul principal al proiectului este refacerea ecosistemelor acvatice a râurilor de munte din Parcul Natural Putna Vrancea.
Alte obiective sunt:
- creșterea potențialului trofic pentru vidră
- reducerea presiunilor exercitate de speciile ihtiofage asupra păstrăvăriilor
- informarea populației cu privire la importanța ecosistemelor acvatice
Descriere proiect
Cantitatea de pește sălbatic din râurile montane s-a diminuat considerabil datorită pescuitului ilegal, amenajărilor hidrotehnice, deversărilor de ape reziduale și a rumegușului provenit de la instalațiile de prelucrare a lemnului.
În prezent populația de pești a ajuns în punctul în care nu se mai poate reface fără ajutor din exterior. Este responsabilitatea noastră să reparăm greșelile trecutului.
În acest sens, Administrația Parcului Natural Putna-Vrancea împreună cu voluntari de la Federația Română de aikido modern și Păstrăvăria Lepșa, au demarat în perioada mai - iunie 2019 activități ce au ca scop principal refacerea biocenozelor acvatice și creșterea populației de păstrăv indigen din râurile de munte din Parcul Natural Putna-Vrancea.
… am făcut o inocentă cronică a momentului petrecut pentru a vă putea detalia ce s-a întâmplat:
TITLUL FILMULUI: Cavalerul pistruiat – păstrăvul!
SUBIECTUL FILMULUI: Popularea apelor de munte cu puieţi de păstrăv indigen
ÎN ROLURILE PRINCIPALE: peste 50 de voinici de la cluburile de arte marţiale Aiki-Budo, Haku Ryu şi Aiki-Kodokan, membre ale Federaţiei Române de Aikido Modern cât şi de la Cercetaşii României – Centrul Local Cascada Putnei
DECORURI: Natura şi Dumnezeu
MUZICA: Freamătul pădurii şi susurul apelor
SCENARIU ŞI REGIA: RNP Romsilva-Administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea
COLABORATORI: Păstrăvăria Lepşa

Grupul tinta al proiectului
Peste 50 de voluntari de la cluburile de arte marţiale Aiki-Budo, Haku Ryu şi Aiki-Kodokan, membre ale Federaţiei Române de Aikido Modern cât şi de la Cercetaşii României – Centrul Local Cascada Putnei
Comunitatea locală
Proprietarii de unități primire turiști
Turiști
Pescarii sportivi

Rezultate - Impact - Rezultate masurabile
Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor periclitate, precum vidra, și refacerea habitatelor acvatice din Parcul Natural Putna Vrancea.
Reducerea pagubelor făcute de prădătorii ihtiofagi asupra fermelor piscicole.
Contributia financiara si non-financiara in realizarea proiectului
RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Putna-Vrancea RA a asigurat contribuția financiară și materială pentru realizarea activităților: achiziționarea puieților de păstrav, punerea la dispoziție a materialelor și vehiculelor necesare.
Păstrăvăria Lepșa a fost "gazda" puieților de păstrăv pană ce aceștia au fost eliberați.
Federaţiei Română de Aikido Modern şi Cercetaşii României – Centrul Local Cascada Putnei au asigurat resursa umană.
Persoana juridica care a derulat / deruleaza proiectul
RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Putna-Vrancea RA