PROIECT DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ \\

Tipul de proiect
Institutii de invatamant
Site web
http://www.liceulalimentar.ro
Perioada de derulare a proiectului
NOIEMBRIE 2018-IUNIE 2019
Obiectivele proiectului
- Promovarea spiritului și comportamentului eco-civic în rândul elevilor liceului și indirect în rândul comunității ;
- Promovarea metodelor de bune practici prin punerea în valoare a creativității, ingeniozității și a spiritului inovativ a tinerei generații sub directa îndrumare a cadrelor didactice;
- Socializarea grupurilor țintă prin practicarea voluntariatului și a muncii în echipă;
- Contribuție în atingerea țintei de colectare și valorificarea la sursa de generare a deșeurilor reciclabile;
- Promovarea turismului ecologic;

Descriere proiect
Liceul s-a înscris în Programul inițiat de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, cu titlu generic,,Labirintul reciclării” având ca obiectiv promovarea colectării separate a flacoanelor de plastic (PET) de 2 litri, respectiv valorificarea acestora prin realizarea voluntară desfășurată cu implicarea tuturor elevilor și cadrelor didactice sub îndrumarea profesorului coordonator, a unui număr cât mai mare de element de gard, ca parte componentă a unui labirint care s-a realizat în incinta Centrului de Recreere ,,Kentaur” din Atea (localitate limitrofă municipiului Satu Mare).
În urma înscrierii liceului în acest program, un prim pas a fost mediatizarea programului, prin coordonatorul de program și grupul ECO constituit, în rândul cadrelor didactice și a elevilor liceului.
A urmat apoi perioada celor 5 luni de colectare a flacoanelor de 2 litri, sub forma unei competiții pe clase, cu premeierea claselor cu cele mai mari cantități colectate pe elev. Acestea au fost montate pe câte o plasă de sârmă având dimensiunea de 4 m lungime și 1,80 m lățime. Plasa a fost asigurată de către firma parteneră în program SC Alumenziken SA din Medieșu Aurit.
Perioada aprilie –mai 2019, a fost dedicată activității voluntare, când elevii împreună ca cadrele didactice au muncit în spirit de echipă pentru realizarea elementelor de gard prin îmbinarea flacoanelor de plastic și fixarea lor pe plasa de sârmă. Pentru realizarea unui element de gard echipele au folosit un număr de aproximativ 1000 de flacoane.
Printr-o muncă susținută liceul a realizat 7 elemente de gard, cu o lungime totală de 28m, pentru care au colectat un număr de 6685 de flacoanede PET cu o greutate de 210 kg.
Cu cele 7 elemente de gard, liceul a contribuit alături de alte 74 de unități de învățământ din județ, la realizarea labirintului reciclării lung de 522 m.
Astfel liceul a ocupat locul I la nivel de județ, fiind unitatea de învățământ care a realizat cel mai lung element de gard din cele 75 de grădinițe și școli înscrise în program, pentru care Agenția pentru Protecția Mediului a oferit liceului titlul de Școala anului, cu ocazia festivității de deschidere a labirintului reciclării, care a avut loc odată cu marcarea evenimentului ecologic ,,Ziua Mondială a Curățeniei,, din 23 Septembrie 2019.
În cadrul programului Labirintul reciclării liceul a participat și la concursul ,,Cea mai reușită mascotă”organizat cu ocazia evenimentului ecologic 1 Aprilie – Ziua Păsărilor și care a avut ca obiectiv promovarea speciilor de păsări din ariile protejate din județul Satu Mare prin realizarea unei păsări protejate din deșeuri reciclabile, din care s-a realizat în urma concursului, o expoziție în cadrul labirintului.
Ca motivație pentru efortul depus în realizarea obiectivelor programului, liceul s-a bucurat de o excursie de 3 zile la Ópusztaszer din Ungaria.

Grupul tinta al proiectului
În urma campaniei de informare și conștientizare privind importanța colectării separate a deșeurilor reciclabile, și-au manifestat dorința de implicare un număr de 532 elevi și 33 profesori de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ”George Emil Palade” Satu Mare și indirect comunitatea sătmăreană prin familiile, prietenii, vecinii etc. elevilor și cadrelor didactice.
Rezultate - Impact - Rezultate masurabile
Printr-o muncă susținută în beneficiul mediului, liceul a realizat 7 elemente de gard, cu o lungime totală de 28m, pentru care au colectat un număr de 6685 de flacoane de PET cu o greutate de 210 kg.
Cu cele 7 elemente de gard, liceul a contribuit alături de alte 74 de unități de învățământ din județ, la realizarea labirintului reciclării lung de 522 m pentru realizarea căruia s-au valorificat un număr de 89000 de flacoane de PET cu greutate de 4140 kg.

Contributia financiara si non-financiara in realizarea proiectului
Întregul suport financiar a fost asigurat de către partenerii de proiect.
Persoana juridica care a derulat / deruleaza proiectul
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ,,George Emil Palade” Satu Mare