PROTEJAND APELE AVEM GRIJA DE SANATATEA NOASTRA

Tipul de proiect
Institutii de invatamant
Perioada de derulare a proiectului
2018-2019
Obiectivele proiectului

1. Date despre proiect
Scopul proiectului a constituit conștientizarea membrilor comunității locale cu privire la importanța menținerii apelor curate pentru sănătatea populației.
Obiectivele urmărite au vizat: identificarea surselor de poluare ale râului Jijia pe teritoriul localităţii Golăieşti; igienizarea și montarea de pancarde cu mesaje ecologice pe malurile râului (loc. Grădinari); monitorizarea păstrării curățeniei pe malurile Jijiei (loc. Grădinari); conştientizarea importanței menținerii apelor curate prin campanii de informare, distribuire de pliante, etc.; determinarea unor parametri ai calităţii apei; vizitarea Laboratorului de Analiză a Apei din cadrului Agenției Apele Române-Iași; prezentarea rezultatelor obţinute la nivelul şcolii și comunității locale.
Echipa de proiect
Coordonatori:,prof. Ioniu Angela
Grup țintă: elevii școlii, membrii comunității locale
Parteneri: Primăria Golăiești, Administrația Bazinală de Apă Prut Barlad


Descriere proiect

4. Activități realizate
În vederea încercărilor de soluționare a problemei identificate, activitățile desfășurate au vizat în primul rând tragerea unui semnal de alarmă asupra importanței menținerii apelor curate, prin diferite modalități de informare a membrilor comunității, atât în mod direct (distribuire de pliante, montare de pancarde, exemple de bună practică), cât și indirect (informarea părinților prin intermediul activităților cu elevii la nivelul școlii).
Derularea activităților s-a realizat prin implicarea membrilor echipei de proiect, cât și a altor elevi și cadre didactice, părinți,
Activitatea 1 – Cercetare – ”Ce știm despre râul Jijia?”


- identificarea surselor de poluare ale râului Jijia pe teritoriul localităţii Golăieşti;
Activitatea 2 – Acțiune practică pe teren – ”Urmați-ne exemplul!”
- igienizarea unor zone din apropierea cursului de apă în zona Grădinari-Golăiești;
- montarea de pancarde cu mesaje ecologice pe malurile râului Jijia;
Activitatea 3 – Activitate practică – Care sunt parametrii de calitate ai apei?
-prelevarea de probe din trei surse diferite (Jijia, Prut și apă de fântână);
-determinarea unor parametri, precum culoare, miros, turbiditate, pH;
Activitatea 4 – Activitate practică în teren – Laborator de analiză mobil (colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad)
- prelevarea de probe de apă din râul Jijia
- determinarea unor parametri cu aparatura specifică;
- notarea /înregistrarea datelor;
- furnizarea de informații suplimentare referitoare la factorii biotici specifici corpului de apă studiat, anotimpului, posibile amenințări antropice, etc.
Activitatea 5 – Informare/Mediatizare – Ziua Mondială a Apei – ”Păstrați apele curate pentru-a noastră sănătate!”
Obiective:
- informarea elevilor și părinților asupra importanței păstrării calității apei, precum și a surselor de poluare la nivel local;
- distribuirea de pliante și materiale informative la nivelul școlii și comunității locale;

Activitatea 6 – Vizită de documentare – Agenția Apele Române – Iași – Laboratorul de analiză a apei
Obiective:
- vizitarea laboratorului din cadrul Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad;
- efectuarea unor experimente de către personalul angajat pentru evidențierea unor proprietăți fizico-chimice ale apei;
- prezentarea de componente ale florei și faunei conservate în condiții de laborator;
- observarea la microscop a unor microorganisme existente în apă;

Grupul tinta al proiectului
Grup țintă: elevii școlii, membrii comunității locale
Rezultate - Impact - Rezultate masurabile
6. Rezultate finale

Ideea de voluntariat pentru mediu și de a face ceva util și pentru binele comunității, i-a determinat pe elevi să se implice activ și să își modifice comportamentul, să nu rămână nepăsăstori, motivându-i totodată să ia atitudine față de problemele comunității. Părinții, de asemenea, s-au implicat în număr considerabil, contribuind cu materiale (pancardele confecționate, saci menajeri, etc).
Rezultatele vizibile obținute pe parcursul proiectului constau în: identificarea surselor de poluare pe teritoriul comunei și informarea membrilor comunității cu privire la efectele poluării asupra calității apei și implicit a sănătății oamenilor; efectuarea de măsurători pentru stabilirea calității apei (în școală, pe teren și în laborator); implicarea unui număr mare de elevi și membri ai comunității în activitățile desfășurate; participarea la competiții și concursuri cu tematică ecologică (GÂNDESC ECO - Liceul Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi , ȘCOLI EUROPENE PENTRU APE CURATE – CCDG, ECO-JUNIOR, Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi ).

Contributia financiara si non-financiara in realizarea proiectului
Contributia financiara pentru acest proiect a fost alocata de catre partenerii proiectului.
Persoana juridica care a derulat / deruleaza proiectul
SCOALA GIMNAZIALA GOLAIESTI