Reabilitarea Izvoarelor – Cheile Roșiei

Tipul de proiect
ONG
Obiectivele proiectului
Determinarea apariției unui număr de cel puțin 4 izvoare potabile pe drumul forestier dar si pe
traseul Cheile Roșiei - Pietrila până la sfârșitul lunii septembrie.
Descriere proiect
Echipa de proiect aflată într-o drumeție în zona Cheile Roșiei - Pietrila s-a lovit de problemele pe care aceste izvoare le ridică acestea nefiind marcate și amenajate corespunzător.
Mai mult, drumul forestier unde se afla aceste izvoare reprezintă calea ciobanilor care folosesc
aceste izvoare la capacitate maximă, astfel o soluționare a ceea ce reprezintă amenajarea acestor izvoare ar ajuta atât comunitatea locală prin oferirea siguranței că apa este potabilă precum și confort în ceea ce privește procurarea acesteia - înclocuind asftel bușteanul pe care se scurge apa cu materiale care să garanteze sănătatea cetățenilor.
Grupul tinta al proiectului
Atât comunitatea locală a comunei Pietrila cât și aventurieri care urcă pe Cheile Roșiei se
confruntă cu problema izvoarelor potabile din zonă. Cu toate că acestea sunt singura sursa de apă potabilă, izvoarele sunt improvizate de către cei care le folosesc și prezintă riscul de a îmbolnăvi beneficiarii dar și să fie distruse de către animalele din zonă.
Rezultate - Impact - Rezultate masurabile
Rezultatul direct al acestei acțiuni este faptul că cei care vor folosi apa din izvoarele respective
vor fi siguri că aceasta este potabilă, va fi ușor de procurat.
Rezultatul indirect va fi acela de a obliga autoritațile din zonă să realizeze verificări periodice
ale izvoarelor în ceea ce privește potabilitatea apei precum și amanajarea izvoarelor rămase din zonă.

Contributia financiara si non-financiara in realizarea proiectului
2000 lei
Persoana juridica care a derulat / deruleaza proiectul
Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei