ȘCOALA ECO-Moineștiul colectează selectiv!

Tipul de proiect
Institutii publice
Site web
http://moinesti@moinesti.ro
Perioada de derulare a proiectului
martie 2019- octombrie 2020
Obiectivele proiectului
Obiectivele
 implementarea campaniei pentru susţinerea colectării selective ca metodă de reducere a cantității deşeurilor municipale depozitate, asigurarea realizării obiectivelor locale privind colectarea selectivă a deșeurilor municipale sau similare generate
 informarea populaţiei că prin colectarea selectivă a deşeurilor , un prim rezultat direct este economisirea resurselor naturale, îmbunătăţirea calității mediului şi a sănătății publice
 familiarizarea populaţiei varietate de deșeuri care se pot valorifica, cunoaşterea materialelor care pot fi reciclate, dar şi a celor care nu se pot recicla
 sensibilizarea şi motivarea populaţiei pentru protejarea mediului înconjurător, colaborarea părţilor pentru realizarea monitorizării si informării cetățenilor privind obligativitatea colectării selective a deșeurilor în scopul aplicării principiului „Plătești pentru cât arunci“ pe raza administrativ teritorială a municipiului Moinești


Descriere proiect
“ȘCOALA ECO-Moineștiul colectează selectiv!”- Campanie de informare, conștientizare și promovare a necesității colectării selective, pregătirea pentru reutilizare şi reciclare a cantităţilor de deşeuri municipale sau similare generate pe raza administrativ teritorială a municipiului Moinești.
Activităţi desfăşurate:
1. Campania “ ABC-ul colectarii selective” - concurs între clasele fiecărei instituţii şcolare constând în colectarea oricărui tip de deşeuri reciclabile, încheierea parteneriatelor cu atribuţiile fiecăruia,aplicaţii în teren, discuţii, motivarea grupului ţintă (martie – aprilie 2019)
2. “Ecomoda” – acțiune de prezentare de modă a unor exponate executate din materiale reciclabile - (aprilie 2019)
3. “Pentru reciclare în folosul mediului” - promovarea campaniei - realizarea de instruiri și de materiale promoţionale – afişe, flyere, participarea la conferinţele de presă, afişaj în şcoli, licee, instituţii importante din municipiul Moinești ( mai –iunie 2019)
5. Școala de vară ECO - implementarea campaniei, distribuire flyere, colectare deșeuri reciclabile, transportul la containerele destinate reciclării (14iunie – 2iulie 2019)
6. “ȘCOALA ECO-Moineștiul colectează selectiv!”- Îndrumarea si informarea cetățenilor cu privire la necesitatea si obligativitatea colectării selective în instituții publice –asociatii de proprietari, biserici, spitale ( septembrie-octombrie 2019)
Protecţia mediului este o problemă a fiecăruia dintre noi, convingerea unora că această problemă este doar a specialiştilor fiind gravă și eronată.
Implementarea unei campanii cu un alt format, care să aducă informaţii stricte cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor, ne pregătește să devenim agenți activi în lupta protejării mediului înconjurător și a dezvoltării
durabile.

Metode: sondaj de opinie, informare, explicaţii, instructaj, demonstraţii în teren .

Grupul tinta al proiectului
Beneficiari direcţi: 60 voluntari din instituțiile publice de învățământ din municipiul Moinești, reprezentanţi ai unor instituții publice – spital, biserici, asociații de proprietari şi reprezentanţi ai Primăriei municipiului Moinești.
Beneficiari indirecţi: Populaţia municipiului Moinesti (21787 locuitori în municipiul Moinești si cca. alte 3000 persoane din comunele învecinate).


Rezultate - Impact - Rezultate masurabile
- comportament durabil format
1 material de promovare difuzat pe site-ul UAT Moinești
2 tipuri de flyere și afişe realizate
5.000 flyere tipărite
100 afişe A4 tipărite
30 afişe A3 tipărite
50 veste personalizate
1 film de prezentare a campaniei
10 apariţii în mass media locală şi judeteană

Contributia financiara si non-financiara in realizarea proiectului
UAT Moinești – resursă umană, resurse materiale, cadru organizatoric , realizarea instructajului, promovarea campaniei, realizarea de conferinţe de presă.
S.C. Cromfercom SRL - resurse materiale.
Școala gimnazială Ștefan Luchian, Școala gimnazială George Enescu, Școala gimnazială Tristan Tzara, Liceul Teoretic Spiru Haret si Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu – resurse umane (voluntari), promovare campanie, informare, realizare/diseminare materiale informative, flyere, afişe

Persoana juridica care a derulat / deruleaza proiectul
UAT Moinești