,,Strigătul de ajutor al planetei!\

Tipul de proiect
Institutii de invatamant
Site web
http://liceul_maieru
Perioada de derulare a proiectului
mai 2018 - noiembrie 2019
Obiectivele proiectului
 Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în activități de promovare a unui mediu sănătos care să aibă impact atât la nivelul școlii, al comunității cât și la nivel județean;
 Dezvoltarea unor competențe cheie în rândul elevilor care să vizeze promovarea unui mediu sănătos prin participarea şi implicarea în programe şi proiecte educative a familiei dar și a comunității;
 Prevenirea şi combaterea adoptării unor modele negative de comportament social, prin oferirea unor modele pozitive concrete în rândul elevilor în ceea ce privește protejarea mediului;
 Responsabilizarea elevilor cu o atitudine pozitivă față de un mediu sănătos;
 Promovarea comportamentelor de bună practică în rândul elevilor din școală și din afara ei - școlile învecinate.


Descriere proiect
Societatea modernă, prin modul în care şi-a asigurat în ultimii ani rezervele de hrană, apă potabilă, petrol, lemn, a dus la o reală secătuire a resurselor, dar şi la degradarea mediului înconjurător. Terra suferă. Şi noi, oamenii, suferim sau vom suferi implicit. Grav e că modul în care natura strigă după ajutor nu constituie un semnal de alarmă pentru noi toţi, sau dacă auzim acest „glas”, ne considerăm neputincioşi în faţa „răzvrătirilor naturii”, indiferent de forma pe care o îmbracă acestea : cutremure, tornade, topirea gheţarilor, avalanşe, prăbuşiri, alunecări de teren etc.
Însă e timpul pentru o schimbare, e timpul să luăm atitudine, să ne convertim felul de a gândi şi de a acţiona, pentru că o facem pentru noi şi pentru generaţiile ce vor urma! E timpul ca omul să fie sensibil la problemele mediului, să adopte un comportament adecvat faţă de natură, să protejeze mediul înconjurător!
Aşadar am insuflat şcolarilor din ciclul gimnazial și liceal de la Liceul Tehnologic ,,Liviu Rebreanu Maieru, dorinţa de a da un exemplu bun tuturor, de a-i sensibiliza pe cetăţeni, în scopul adoptării unei atitudini pozitive faţă de resursele naturale ale Pământului. Copiii au oportunitatea, prin acest proiect, să înveţe despre consecinţele unor acţiuni inadecvate faţă de mediu. Au fost impresionaţi de cât de mult suferă planeta noastră din cauza oamenilor şi au hotărât să ia măsuri. Măsurile au îmbrăcat forma unui proiect educaţional, intitulat ,,Strigătul de ajutor al Planetei", pentru că numai astfel vom reuşi să menţinem o planetă curată. Proiectul este structurat pe implementarea unor activități atractive, cu impact asupra comunității locale și nu numai. Activitățile derulate: 1.Învățăm să reciclăm - aranjamente florale; 2.Informare privind importanța ocrotirii mediului înconjurător - Parcul Național Munții Rodnei; 3.Ecologizare - împrejurimile localității Maieru; 4.Plantare de puieți - ,,Povestea celor 100 de vieți"; 5. Concurs de postere și machete - Salvați planeta albastră!
Promovarea, mediatizarea și diseminarea s-a realizat prin amenajarea unor panouri în școală, cu ocazia şedințelor-lectoratelor cu părinții, prin pagina web a școlii, prin alocarea unei secţiuni cu exemple de bune practici, prin înfiinţarea ,,premiilor calității” pentru rezultate remarcabile aduse protejării mediului etc.

Grupul tinta al proiectului
Proiectul se adresează în primul rând celor aprox. 120 de elevi - ciclul gimnazial și liceal, din cadrul Liceului Tehnologic ,, Liviu Rebreanu” Maieru (apoi întregului colectiv școlar).
Beneficiarii direcţi - elevii grupului ţintă,profesori.
Beneficiarii indirecţi - cei care vor beneficia pe termen lung ca urmare a implementării cu succes a proiectului, respectiv: elevii şi profesorii din şcoală, părinţii elevilor, întreaga comunitate.
Rezultate - Impact - Rezultate masurabile
Conștientizarea şcolii şi a comunităţii locale despre importanţa protejării mediului și a resurselor acestuia.
Îmbunătăţirea parteneriatului şcoală – familie – comunitate.
Atitudine pozitivă față de protejarea mediului înconjurător.
Cel putin 50% dintre elevi manifestă o atitudine corespunzătoare protejării mediului.
Impactul proiectului- în fiecare etapă, s-a pus accent pe atitudinea civică manifestată în protejarea mediului, fiind evaluat de către școala și comunitatea locală în general.
Contributia financiara si non-financiara in realizarea proiectului
2000 lei - din care 500 - premii concurs + cheltuieli de organizare
1000 - materiale achiziționate - saci menajeri, mănuși, materiale consumabile și transport.
500 - tricuri personalizate
Persoana juridica care a derulat / deruleaza proiectul
Liceul Tehnologic ,,Liviu Rebreanu