Regulament

Regulament Concurs

Premiile Pentru Un Mediu Curat, editia a IX-a 2017

Preambul:

Concursul Premiilor Pentru Un Mediu Curat, ajuns in 2017 la cea de-a IX-a editie, premiaza si in acest an proiectele desfasurate in domeniul protectiei mediului, conservarii resurselor planetei si prevenirii risipei acestora, dezvoltate de catre companii, institutii de invatamant, institutii publice si organizatii non-guvernamentale. In aceasta editie a Concursului Premiilor Pentru Un mediu Curat vor fi inscrise, de catre companii, institutii de invatamant, institutii publice si organizatii non-guvernamentale, proiectele concretizate in proiecte ECO si proiecte de CSR care vizeaza colectarea selectiva si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora, dezvoltate incepand din luna octombrie 2016. Aceste proiecte pot fi in desfasurare sau deja incheiate la data de 24 noiembrie 2017, astfel incat sa fie oferite publicului larg rezultate intermediare sau finale aferente proiectelor inscrise. Aria de desfasurare a acestora trebuie sa includa si teritoriul Romaniei.

Orice companie, institutie de invatamant, institutie publica, organizatie non-guvernamentala romana care a demarat proiecte pentru un mediu curat (proiecte ECO si proiecte de CSR care vizeaza colectarea selectiva si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora) incepand din octombrie 2016 este invitata sa inscrie aceste demersuri in cea de-a IX-a editie a Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat.

Inscrierile se fac prin intermediul formularului completat de cei care doresc sa inscrie proiecte, disponibil pe https://www.premiilepentrumediucurat.ro/

Acest formular face parte din Regulament si este regasit in Anexa 1 a prezentului document.

Art. 1: Organizatorul celei de-a noua editie a „Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat”

ASOCIATIA ECOTIC, cu sediul in Bucuresti, Str. Turturerelor, nr. 48, Parter, Camera P 8, Sector 3, CUI RO 18870966, Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 36/12.07.2006, inscrisa in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor sub nr. 29/27.06.2006, reprezentata de catre domnul Dragos Calugaru, Director General, denumita in continuare ECOTIC,

Desfasoara in perioada 02 octombrie 2017 – 24 noiembrie 2017, cea de-a noua editie a „Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat”. Premierea castigatorilor acestui proiect se va face in luna decembrie 2017, in cadrul unei gale festive – Gala Premiilor Pentru un Mediu Curat, data fiind anuntata ulterior pe site-ul https://www.premiilepentrumediucurat.ro/ , sau direct catre castigatori.

Concursul  Premiilor Pentru Un Mediu Curat este organizat de catre ECOTIC, prima organizatie colectiva autorizata pentru preluarea responsabilitatilor de gestionare a deseurilor electrice si electronice din Romania, sub egida Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.

Partenerii care se vor alatura ECOTIC pe parcursul acestei editii a concursului se vor regasi aici https://www.premiilepentrumediucurat.ro/parteneri/

Art. 2 Aria de desfasurare si mecanismul Proiectului

Cea de-a noua editie a „Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat” este un proiect care are drept scop promovarea proiectelor de responsabilitate sociala concretizate in proiecte ECO si proiecte de CSR care vizeaza colectarea selectiva si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora, dezvoltate incepand din octombrie 2016. Aceste proiecte pot fi in desfasurare sau deja incheiate la data de 24 noiembrie 2017, astfel incat sa fie oferite publicului larg rezultate intermediare sau finale aferente proiectelor inscrise. Aria de desfasurare a acestora trebuie sa includa si teritoriul Romaniei. Proiectele trebuie sa fie dezvoltate de catre companii, institutii de invatamant, institutii publice si organizatii non-guvernamentale din Romania.

Platforma online pe care aceste proiecte pot fi inscrise este https://www.premiilepentrumediucurat.ro/.

Art. 3. Anuntarea si derularea celei de-a noua editii a „Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat”

Proiectul este anuntat prin comunicate de presa care vor fi distribuite incepand cu data de 02 octombrie 2017 in online, precum si pe site-ul www.ecotic.ro, http://asociatiait.ro/, pe pagina de facebook „Organizatia ECOTIC”. Site-ul https://www.premiilepentrumediucurat.ro/ poate fi accesat incepand cu 02 octombrie 2017.

Pe aceasta platforma este disponibil formularul de inscriere care contine campurile prezente in Anexa 1 a prezentului Regulament. Cei care doresc sa isi inscrie proiectele desfasurate conform precizarilor cuprinse in prezentul Regulament, acceseaza acest formular disponibil online pe https://www.premiilepentrumediucurat.ro/, completeaza campurile si ataseaza fotografii si prezentari pertinente ale respectivelor proiecte, iar dupa finalizarea completarii acestor campuri cuprinse in formularul de inscriere, apasa butonul „FINALIZARE INSCRIERE PROIECT”, disponibil pe formular.

Titularul proiectului confirma prin acceptarea prezentului Regulament ca: are drepturi depline asupra materialelor atasate pentru ilustrarea proiectului depus si ca cedeaza neexclusiv catre ECOTIC, nelimitat in timp si spatiu, dreptul de utilizare a materialelor, fotografiilor etc. depuse in proiect, pentru ilustrarea Concursului si a oricaror altor activitati legate de protectia mediului.

Finalizarea cu succes a trimiterii formularului online va fi semnalizata printr-un mesaj care va aparea pe pagina respectiva imediat ce aceasta procedura a fost respectata de catre persoana care inscrie proiectul.

In momentul in care aceasta procedura a fost indeplinita cu succes, in termen de maxim 48 ore proiectul va fi disponibil pe site-ul „Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat”, daca acesta a primit acceptul organizatorilor. Textul si documentele trimise trebuie sa se incadreze in normele morale, sa fie legale, sa nu incalce drepturile altor persoane.

Perioada in care se pot trimite formularele de inscriere in cea de-a noua editie a Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat este: 02  octombroe 2017 – 24 noiembrie 2017.

Pozele si prezentarile puse la dispozitie de catre cei care inscriu proiectele in aceasta editie a „Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat” trebuie sa fie elocvente si sa ateste informatiile inregistrate in formularul de inscriere al proiectului. Pozele trebuie sa fie relevante si sa vina ca argument in a dovedi informatiile precizate in Formularul de inscriere (Anexa 1 al prezentului regulament) . Organizatorii si membrii juriului pot solicita persoanelor care au inscris proiectul dovezi suplimentare ori de cate ori este nevoie pentru a stabili veridicitatea precizarilor facute in Formularul de inscriere al proiectului. De asemenea, aceste dovezi pot fi solicitate de catre membrii juriului pentru a stabili castigatorii categoriilor de proiecte inscrise.

La acest concurs pot inscrie proiecte urmatoarele patru categorii de participanti, categoriile de proiecte fiind aferente categoriilor de participanti mentionate mai jos:

Companii – Persoanele juridice care au desfasurat proiecte si campanii ECO si de CSR care vizeaza colectarea selectiva si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora. Proiectul inscris trebuie sa fie demarat incepand din octombrie 2016. Aceste proiecte/campanii pot fi in desfasurare sau deja incheiate la data de 24 noiembrie 7,  astfel incat sa fie oferite publicului larg rezultate intermediare sau finale aferente proiectelor inscrise. Aria de desfasurare a acestora trebuie sa includa si teritoriul Romaniei. Aceste companii sunt definite pentru acest concurs ca fiind orice persoana juridica cu sediul social in Romania, organizata sub forma SRL, SA, SCS, SNC, SCA, SRL-D, care inregistreaza activitate economica sau comerciala de cel putin 6 luni calendaristice inainte de inscrierea in acest proiect.

Institutii publice din Romania – Institutii care au desfasurat proiecte si campanii ECO si de CSR care vizeaza colectarea selectiva si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora. Proiectul inscris trebuie sa fie demarat incepand din octombrie 2016. Aceste proiecte pot fi in desfasurare sau deja incheiate la data de 24 noiembrie 2017, astfel incat sa fie oferite publicului larg rezultate intermediare sau finale aferente proiectelor inscrise. Aria de desfasurare a acestora trebuie sa includa si teritoriul Romaniei. Aceste institutii publice sunt definite pentru acest concurs ca fiind orice prefectura, primarie, inspectorat, agentie pentru protectia mediului, minister, spital etc.

Institutii de invatamant din Romania – Orice institutie de invatamant din Romania care a desfasurat proiecte si campanii ECO si de CSR care vizeaza colectarea selectiva si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora. Proiectul inscris trebuie sa fie demarat incepand din octombrie 2016. Aceste proiecte pot fi in desfasurare sau deja incheiate la data de 24 noiembrie 2017, astfel incat sa fie oferite publicului larg rezultate intermediare sau finale aferente proiectelor inscrise. Aria de desfasurare a acestora trebuie sa includa si teritoriul Romaniei.

Organizatii Non-guvernamentale – Orice organizatie non-profit si non-guvernamentala din Romania care a desfasurat proiecte si campanii ECO si de CSR, care vizeaza colectarea selectiva si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora. Proiectul inscris trebuie sa fie demarat incepand din octombrie 2016. Aceste proiecte pot fi in desfasurare sau deja incheiate la data de 24 noiembrie 2017, astfel incat sa fie oferite publicului larg rezultate intermediare sau finale aferente proiectelor inscrise. Aria de desfasurare a acestora trebuie sa includa si teritoriul Romaniei.

In perioada 02 octombrie 2017 – 24 noiembrie 2017 se primesc pe site-ul „Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat”, https://www.premiilepentrumediucurat.ro/ inscrierile proiectelor conform precizarilor cuprinse in acest Regulament.

In perioada 27 – 30 noiembrie 2017, un juriu va juriza proiectele inscrise pe cele 4 categorii precizate mai sus. In perioada 04 – 07 decembrie 2017 vor fi anuntati public castigatorii celei de-a noua editii a „Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat”.

Juriul – format din reprezentanti ai partenerilor si ai organizatorilor – va analiza toate proiectele primite si va decide castigatorii celei de-a noua editii a „Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat”. Numele persoanelor care fac parte din juriu vor fi anuntate in perioada jurizarii proiectelor, intre  27 – 30 noiembrie 2017, pe http://www.galapremiilorpentrumediu.eu, www.ecotic.ro, http://www.caravanaecotic.ro/, pe paginile de facebook „Organizatia ECOTIC” si „Ecoterrianul”.

Pentru fiecare categorie de participanti va fi desemnat cate un singur proiect castigator.

Criteriile de departajare pentru stabilirea castigatorilor care vor fi luate in considerare de membrii juriului vor fi:

 

Anuntarea proiectelor castigatoare sa va face in perioada 04 – 08 decembrie 2017. Premierea castigatorilor se va face in decembrie 2017, in cadrul evenimentului festiv Gala Premiilor Pentru un Mediu Curat.

Premiile sunt in valoare totala, pentru toate cele 4 categorii, de maxim 3.000 euro si constau in echipamente electrice si electronice oferite fiecarui castigator din fiecare din cele patru categorii participante in aceasta editie.

NOTA: Pentru orice intrebari referitoare la concurs va rugam sa ne scrieti la adresa adelina.dumitrascu@ecotic.ro sau la telefon 031.805.57.42.

Mai multe detalii regasiti pe https://www.ecotic.ro, http://www.caravanaecotic.ro/, https://www.premiilepentrumediucurat.ro/, pe paginile de facebook „Organizatia ECOTIC” si „Ecoterrianul”.

Art. 3 Limitarea responsabilitații

Nu se admit contestații cu privire la modul de jurizare si/sau de efectuare a premierilor, acestea facandu-se conform criteriilor menționate in prezentul Regulament, dar si conform convingerilor personale si impresiei obiective si subiective produse de proiecte asupra membrilor juriului.

Organizatorii nu vor acorda vreun premiu, vreo despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului sau pentru oricare alte motive.

Rezultatele concursului nu pot fi contestate decat pentru erori materiale sau lipsa de documente, care pot fi completate in termen de maxim 2 zile de la anuntarea rezultatelor. Orice alte motive de contestare nu sunt admisibile.

Impozitul pe premiile oferite de ECOTIC este suportat de ECOTIC, conform dispozitiilor legale in vigoare.

 

Art. 4 Disponibilitatea regulamentului Programului

Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricarui participant pe www.ecotic.ro, http://www.caravanaecotic.ro/, https://www.premiilepentrumediucurat.ro/,  pe pagina de facebook „Organizatia ECOTIC”.

Art. 5 Diverse

Prin inscrierea la aceast Proiect, participantii isi exprima acordul expres si deplin pentru prevederile prezentului Regulament. Participantii sunt de acord ca datele lor personale menționate in Anexa 1 a prezentului Regulament care functioneaza pe https://www.premiilepentrumediucurat.ro/  ca si formular de inscriere in proiecte sa fie  prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorilor si sa primeasca materiale informative pe tema protectiei mediului pentru orice mijloace de comunicare.

Art. 6.  Litigii

Eventualele litigii aparute intre ECOTIC si participantii in Proiect se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul ECOTIC.

Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Proiectului este legea romana.

Art 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1 Prin participarea in Proiect, participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal obtinute de catre Organizator conform prezentului Regulament si a documentatiei Proiectului, denumite in continuare „Informatia”, sa fie prelucrate de catre acestia in urmatoarele scopuri:

7.2 Informatia va fi prelucrata de catre organizatori in conformitate cu prevederile Legilor nr. 506/2004 si 677/2001.

7.3 Cu privire la prelucrarea Informatiei, Participantii au urmatoarele drepturi: de acces si interventie la Informatie, de opozitie cu privire la prelucrarea Informatiei, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si de a se adresa justitiei, asa dupa cum sunt reglementate aceste drepturi de prevederile Legii nr. 677/2001.

7.4 Drepturile mentionate la art. 7.3 includ:

  1. a) dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt prelucrate de catre organizator;
  2. b) dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date cu caracter personal ce il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu va mai viza datele in cauza.
  3. c) dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing;
  4. d) dreptul de a se adresa justitiei in situatia in care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor sale;
  5. e) dreptul de a inainta plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in situatia in care considera ca datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

7.5 Pentru exercitarea drepturilor prevazute la Art. 7.4 literele a), b) si c), solicitantul trebuie sa inainteze o cerere scrisa, datata si semnata prin fax la numarul 021.332.32.38 In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea numai personal. Organizatorii vor comunica masurile adoptate / informatiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.

7.6 ECOTIC  este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr. 16448.

Art.8 Regulamentul

8.1 Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricarei persoane interesate prin accesarea site-ului https://www.premiilepentrumediucurat.ro/, www.ecotic.ro, pe pagina de facebook „Organizatia ECOTIC”.

8.2. Prezentul Regulament contine in total 06 pagini, la care se adauga Anexa 1 – Formularul de inscriere.  Participantii in Proiect trebuie sa respecte termenii si conditiile Regulamentului privind desfasurarea Proiectului denumite „Concursul Premiilor Pentru Un Mediu Curat!”

Regulamentul va fi adus la cunostinta oricarei persoane interesate prin publicarea acestuia pe www.ecotic.ro si https://www.premiilepentrumediucurat.ro/. Participarea la Proiect implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti a prezentului Regulament. Prin participarea la acest Proiect, orice companie, institutie de invatamant, institutie publica, organizatie non-guvernamentala romana participante in Proiect sunt de acord cu mentionarea acestora pe si in materialele de promovare realizate de catre Organizatori. In respectivele materiale vor fi incluse poze si filmulete din aceste activitati, care au fost puse la dispozitia Organizatorului de catre participanti. Pentru pozele si filmuletele in care vor aparea si elevi si/sau minori, cei care pun la dispozitie acele materiale trebuie sa instiinteze si sa obtina in scris acordul parintilor respectivilor elevi/minori ca fotografiile și filmuletele realizate în timpul activitatilor cuprinse in acest proiect să poată fi utilizate pentru materiale de comunicare și / sau pentru fi publicate online, pentru si in numele ECOTIC.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Proiectului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, a persoanelor si/sau institutiilor publice ori private implicate in desfasurarea Proiectului, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, cel putin pe site-urile organizatorilor. Instiintarea va fi facuta publica pe site-urile  www.ecotic.ro si https://www.premiilepentrumediucurat.ro/ si va intra in vigoare imediat dupa publicare. Participantilor le revine obligatia de a verifica site-urile sus mentionate pentru a fi la curent cu eventualele modificari si noutati, precum si pagina de Facebook ale ECOTIC: Organizatia ECOTIC.

 

 

Anexa 1 la Regulamentul celei de-a noua editii a Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat:

CONCURSUL PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT!

EDITIA IX

2017

FORMULAR DE INSCRIERE IN CONCURSUL PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Regulamentul poate fi accesat aici http://www.ecotic.ro/Regulamente-proiecte-ECOTIC

Precum si aici: https://www.premiilepentrumediucurat.ro/

(*) TOATE campurile sunt obligatorii

 

TIPUL DE PROIECT:

 

DENUMIREA PROIECTULUI: _________________________________________________

SITE-UL PROIECTULUI: ___________________

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: _______________________________

OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere):

______________________________________________________________________________

DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere):

_____________________________________________________________________________

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere):

_____________________________________________________________________________

REZULTATE – IMPACT – REZULTATE MASURABILE (MAXIM 500 caractere): _______________________________________________________________________

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

_______________________________________________________________________

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*) ___________________________________________________________

DATELE DE CONTACT ALE ORGANIZATORULUI PROIECTULUI: (*)

ADRESA CORESPONDENTA: _________________

ORAS: ________________

PERSOANA DE CONTACT: ________________

EMAIL: ________________

TELEFON: _______________

WEBSITE:__________________

DENUMIRE PARTENERI :

____(completarea facuta cu cati parteneri au fost inclusi in proiect, intr-un singur camp)_____

Incarcarea a maxim 5 materiale formate din:

fotografii elocvente din timpul desfasurarii proiectului

pdf-uri cu prezentarea proiectului

Notă: Titularul proiectului cedeaza ECOTIC, nelimitat in timp si spatiu, dreptul de utilizare a materialelor, fotografiilor etc. depuse in proiect, pentru ilustrarea Concursului si a oricaror alte activitati legate de protectia mediului.